Ramalan Rezeki Sesuai Dengan Weton dan Pasaran Kelahiran

Setiap manusia dilahirkan berbeda – beda, terutama dalam hal rezeki. Sehingga setiap individu memiliki rezeki yang berbeda pula. Pada kesempatan ini, Suhu Tan akan memberikan ramalan rezeki berdasarkan dengan weton dan pasaran kelahiran, sehingga dapat mengetahui keadaan rezeki kita. Berikut tabel ramalan rezeki :

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui masa gemilang keadaan rezeki pada tingkat usia kita. Yaitu dengan mengetahui jumlah weton dan pasaran kelahiran. Jika anda belum mengetahui jumlah weton dan pasaran anda , anda dapat melihat pada postingan Suhu Tan sebelumnya tentang Ramalan jodoh. Setelah kita mengetahui jumlah weton dan pasaran kelahiran, selanjutnya kita lihat dalam kolom usia. Semakin besar angka yang tercantum dalam kolom usia menunjukan keadaan rezeki yang lebih baik. Perubahan keadaan rezeki ini terjadi setiap enam tahun.

Apakah anda dalam usia keadaan rezeki yang baik saat ini ? atau dalam usia keadaan rezeki yang kurang baik ? kami do’akan yang terbaik untuk anda. Bagi anda dalam usia keadaan rezeki yang baik, alangkah baiknya untuk memaksimalkan keadaan yang ada dengan berusaha secara maksimal dan memanfaatkan keadaan dengan sebaik – baiknya , dan jangan lupa untuk berdoa. Dan bagi anda dalam usia keadaan rezeki yang kurang baik tetap berusaha , terus berdoa dan jangan menyerah.

Demikian isi Ramalan Rezeki Sesuai Dengan Weton dan Pasaran Kelahiran. Semoga dengan anda mengetahui keadaan rezeki pada usia anda, anda dapat mempersiapkan ekonomi anda dengan baik.

Ramalan Rezeki yang di berikan tidak melampaui takdir rezeki dari Yang Maha Kuasa, semoga ramalan ini dapat membantu anda sebagai acuan dalam kehidupan anda ataupun dalam bidang ekonomi anda. – Suhu Tan